COLLEGE CODE- 170
 

Results

Pharmacy Results (2016-17) Odd sem

B.Pharm 1st Year I sem

RANK

ROLL NO.

STUDENT NAME

%

1

1617050066

Nitin Chaudhary

88.6

2

1617050094

Surbhi singh

86.3

3

1617050018

Aradhana prajapti

85.9

 

B.Pharm II Year III sem

RANK

ROLL NO.

STUDENT NAME

%

1

1517050073

 

Samiksha Rai

 

83.9

2

1517050081

 

Shivani

82.2

3

1517050049

Neha

80.7

 

B.Pharm II Year V Sem

RANK

ROLL NO.

STUDENT NAME

%

1

1417050080   

 

Sheffali Mittal

89.8

2

1417050021

Chitra Mehra

89.4

3

1417050057

Nikhat Parveen

87.9

 

B.Pharm IV Year VII Sem

RANK

ROLL NO.

STUDENT NAME

%

1

1317050037

Km. Sarika Chaudhary

83.8

2

1317050015

Anmol

81.8

3

1317050034

Km. Jyoti Yadav

81.4

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Pharmacy Results (2015-16)

B.Pharm 1st Year

RANK

ROLL NO.

STUDENT NAME

%

1

1517050073

 

Samiksha Rai

 

86.4

2

1517050069

 

Ritik Saxena

85.8

3

1517050049

Neha

85.3

B.Pharm II Year

RANK

ROLL NO.

STUDENT NAME

%

1

1417050057

Nikhat Parveen

85.6

2

1417050080

Sheffali Mittal

85.6

3

1417050021

Chitra Mehra

83.6

 

 

 

 

B.Pharm III Year

RANK

ROLL NO.

STUDENT NAME

%

1

1317050043

Latika Sharma

88.7

2

1317050037

Km. Sarika Chaudhary

85.2

3

1317050060

Shalini sharma

82.0

 

 

 

 

B.Pharm IV Year

RANK

ROLL NO.

STUDENT NAME

%

1

1217050041

Neeshu Joshi

76

2

1217050014

Apoorva Sharma

76

3

1217050022

Gaurav Luthra

74

 

Corporate Conscription

Announcements

Awards & Ranking